GRENDA – RESTRUKTURYZACJA Sp. z o.o. w Poznaniu

Miło nam poinformować, iż z początkiem nowego roku działalność podjął wyspecjalizowany podmiot, powołany celem realizacji procesów restrukturyzacyjnych, Spółka GRENDA – RESTRUKTURYZACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Ten dedykowany prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych podmiot bazuje na wiedzy i doświadczeniu zespołu Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, a nadto na stałe współpracuje z doradcą podatkowym, biegłym rzeczoznawcą oraz ekonomistą.

Spółka GRENDA – RESTRUKTURYZACJA Sp. z o.o. nakierowana jest na realizację skomplikowanych procesów restrukturyzacyjnych.

Spółka świadczy kompleksowe doradztwo restrukturyzacyjne mające na celu opracowywanie i wdrażanie planów naprawczych, jak również doradza przy transakcjach przejęcia trudnych aktywów, w tym w ramach tzw. procedury “pre-pack”.

W prowadzonych na rzecz swoich klientów postępowaniach restrukturyzacyjnych Spółka pełni funkcję nadzorcy sądowego lub zarządcy.

Zachęcamy do kontaktu!

Spółka GRENDA – RESTRUKTURYZACJA Sp. z o.o. kieruje się mottem naszej Kancelarii: “Znamy wyjście z każdej sytuacji”.