BIOPAL – sprzedaż przedsiębiorstwa

Syndyk Masy Upadłości BIOPAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Borku Wielkopolskim informuje, iż przystąpił do kolejnej próby sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, za cenę nie niższą jak 37.782.670,00 zł.

Bliższe informacje w zakładce w zakładce Inwestycje.