Kolejna skuteczna restrukturyzacja

Miło nam poinformować, iż postanowieniem z dnia 19 grudnia 2017 roku, sygn. akt X GRz 2/17, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie zatwierdził układ zawarty przez Horwath HTL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu.

Funkcję nadzorcy układu w postępowaniu pełnił Mecenas Łukasz Grenda, a całość postępowania koordynowana była przez zespół Kancelarii GRENDA.

Postępowanie to jest dowodem na skuteczność procedur restrukturyzacyjnych. Postępowanie o zatwierdzenie układu wykorzystywane jest w niewielkim zakresie. Przykład Spółki Horwath HTL Sp. z o.o. pokazuje jednak, iż warto zainteresować się tym sposobem restrukturyzacji. Umożliwia on bowiem w sposób możliwie elastyczny i sprawny osiągnięcie porozumienia z wierzycielami, przy minimalizacji kosztów postępowania i negatywnych skutków dla restrukturyzującego się przedsiębiorcy.