Zespół Kancelarii GRENDA kontynuuje restrukturyzacje farm wiatrowych

W dniu 09 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu otworzył postępowanie sanacyjne Spółki ER Energia Sp. z o.o. w Poznaniu.

Spółka prowadzi działalność w sektorze energetyki wiatrowej, wytwarzając od roku 2015 energię elektryczną w odnawialnym źródle energii o mocy 2,4 MW (3 x 0,8 MW). Elektrownia posadowiona jest w województwie kujawsko-pomorskim.

Proces restrukturyzacji Spółki ER Energia Sp. z o.o. prowadzić będzie wyspecjalizowany podmiot zawiązany celem realizacji procesów restrukturyzacyjnych – spółka pod firmą GRENDA – RESTRUKTURYZACJA Sp. z o.o. w Poznaniu.