Restrukturyzacja wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem i wierzytelności z tytułu poręczenia na drodze jej konwersji na udziały lub akcje w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Z uwagi na coraz liczniej pojawiające się problemy w postępowaniach restrukturyzacyjnych związane z określeniem zasad restrukturyzacji wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem i wierzytelności z tytułu poręczenia na drodze jej konwersji na udziały lub akcje, który to problem dotyka w głównej mierze wierzycieli instytucjonalnych i banki, problem ten poddany został dogłębnej analizie przez Zespół naszej Kancelarii.

Efekt naszych prac i przemyśleń stanowi artykuł zamieszczony na łamach kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny nr 14, wydawanego przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych.

Zachęcamy do lektury artykułu i współpracy z Kancelarią.