BBPark Sp. z o.o. – zawarcie układu

Zarządca Spółki BBPark Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Szczecinie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 roku Spółka zawarła układ z wierzycielami. W toku głosowania układ uzyskał wymagane przepisami większości we wszystkich poddanych pod głosowanie grupach, uzyskując tylko jeden głos przeciwny.

Aktualnie Zarządca oraz Spółka oczekują na zatwierdzenie układu przez Sąd Restrukturyzacyjny.

Termin rozprawy w tym przedmiocie wyznaczony został przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie na dzień 10 października 2019 roku.