Hotel Alhambra Sp. z o.o. – Restrukturyzacja

Informujemy, iż postanowieniem z dnia 16 maja 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu otworzył przyspieszone postępowanie układowe spółki Hotel Alhambra Sp. z o.o. w Poznaniu.

Funkcję Nadzorcy sądowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym pełni Pani Mecenas Patrycja Grenda.

Aktualnie Nadzorca sądowym przystąpił do sporządzenia Spisu wierzytelności oraz opracowania Planu restrukturyzacyjnego.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie zamieszczone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 23 maja 2019 roku.

Postępowanie toczy się pod sygn. akt. XI GRp 17/19.

Wierzyciele oraz inne podmioty zainteresowane tokiem postępowania proszone są o kontakt z kancelarią.