Przedsiębiorstwa Realizacji Maszyn dla Przemysłu Spożywczego “Consumasz” Sp. z o.o. w Poznaniu – układ

Nadzorca sądowy spółki Przedsiębiorstwa Realizacji Maszyn dla Przemysłu Spożywczego “Consumasz” Sp. z o.o. w Poznaniu informuje, iż na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 03 września 2019 roku odbytym przed Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu, w postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt XI GRu 4/18 dłużnik zawarł układ z wierzycielami.

Do zawarcia układu doszło przy pełnej akceptacji wierzycieli i innowacyjnym wykorzystaniu instytucji prawa restrukturyzacyjnego. Zawarty układ ma bowiem charakter układu likwidacyjnego.

Aktualnie nadzorca oczekuje na zatwierdzenie układu. Posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia układu wyznaczono na dzień 30 września 2019 roku.