ER Energia Sp. z o.o. – układ dochodowy

Zarządca spółki ER Energia Sp. z o.o. w Poznaniu informuje, iż na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 18 września 2019 roku odbytym przed Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu, w postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt XI GRs 1/18 dłużnik zawarł układ z wierzycielami.

Zawarty układ ma nowatorski charakter układu dochodowego, będącego jedyną obecnie skuteczną metodą restrukturyzacji przedsiębiorstw branży energetyki wiatrowej.

Jest to kolejny przypadek angażowania się naszego zespołu w restrukturyzację przedsiębiorstw z tej branży.

Aktualnie nadzorca oczekuje na zatwierdzenie układu. Posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia układu wyznaczono na dzień 30 września 2019 roku.