Układ ER Energia Sp. z o.o. ZATWIERDZONY

Zarządca spółki ER Energia Sp. z o.o. w Poznaniu informuje, iż w dniu 30 września 2019 roku Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu zatwierdził przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 18 września 2019 roku układ dłużnika z wierzycielami.

Zespół GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o. dziękuje wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces restrukturyzacji Spółki za konstruktywną i owocną współpracę.