Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym w branży handlowej prowadzonym przez zespół GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 marca 2020 roku Sąd Restrukturyzacyjny – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie zatwierdził układ zawarty postępowaniu sanacyjnym KAJA Bieńkowska Bieńkowski Sp. j. z siedzibą w Łomiankach.

Proceduralnie jest to niemal ostatni krok na drodze do skutecznego zakończenia procesu restrukturyzacji podmiotu, zajmującego się handlem detalicznym na terenie całego kraju, któremu – bez wdrożenia w odpowiednim czasie procedur restrukturyzacyjnych, groziła nieuchronna niewypłacalność.

Podkreślić należy, iż w praktyce restrukturyzacyjnej Kancelarii jest to już kolejny przypadek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa z branży handlu detalicznego. Zastosowane w tym postępowaniu działania sanacyjne, pozwoliły na ograniczenie wielkości dłużnego przedsiębiorstwa oraz istotne zwiększenie jego rentowności, co spotkało się z pełną akceptacją wierzycieli.

Cieszy nas również zaufanie jakim wierzyciele obdarzyli zespół GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o., ustanawiając – mocą przyjętych propozycji układowych – dotychczasowego zarządcę, nadzorcą wykonania układu wraz z dodatkowymi kompetencjami.

W świetle niepokojących informacji o niekorzystnej koniunkturze gospodarczej w bliższych i dalszych perspektywach czasowych, jakie docierają do przedsiębiorców z różnych branż i rynków, warto przypomnieć, że model postępowania zastosowany w zakończonym właśnie z sukcesem przez zespół GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o. postępowaniu restrukturyzacyjnym, tj. postępowanie sanacyjne,  jest jednym z czterech modeli postępowań restrukturyzacyjnych, funkcjonującym w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2016 roku. Tryb postępowania sanacyjnego został zastosowany w niniejszej sprawie, albowiem pozwala on na:

– objęcie przedsiębiorstwa dłużnika pełną ochroną przed kierowanymi do jego majątku egzekucjami komorniczymi oraz ochroną w zakresie wypowiadania części umów,

– w toku postępowania sanacyjnego dłużnik nie ma prawa i obowiązku spłacać istniejących już zobowiązań, co pozwala mu skupić się na bieżącej działalności operacyjnej i znacząco poprawa jego płynność finansową,

– umożliwia przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji operacyjnej przedsiębiorstwa poprzez odstępowanie od umów wzajemnych, rozwiązywanie stosunków pracy bez obostrzeń wynikających z ochrony trwałości stosunku pracy, jak również dopuszcza zbywanie zbędnego majątku ze skutkiem egzekucyjnym.

Więcej na temat czynności sanacyjnych znajduje się w dostępnej do pobrania prezentacji: Restrukturyzacja Umów w postępowaniu sanacyjnym

W sytuacji więc pojawiających się trudności natury płynnościowej czy też niemożności realizacji zawartych umów, warto sięgnąć po postępowanie restrukturyzacyjne jako skuteczne narzędzie umożliwiające uniknięcia upadłości. Prosimy pamiętać, że zespół GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych postępowań restrukturyzacyjnych, i to zarówno od strony reprezentacji dłużnika, jak i wierzycieli, a to ze względu na licznie pełnione funkcje organów w toku tychże postępowań bądź reprezentację w charakterze pełnomocnicków.