Jak uchronić firmę przed pandemią

W dniu 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła fakt zaistnienia pandemii z uwagi na globalne rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Równie szybko jak sam koronawirus, w społeczeństwach kolejnych państw, dostrzegalne stają się katastrofalne skutki jakie niesie on za sobą dla gospodarki. Każdy dzień przynosi informacje o kolejnych potwierdzonych zakażeniach oraz kolejnych branżach, w których dochodzi do załamania z uwagi na panującą pandemię.

Na dzień dzisiejszy, z całą pewnością można stwierdzić, że skutki pandemii w sposób szczególnie dotkliwy oddziałują na branżę transportową, turystyczną, paliwową, ale też wiele innych. Z uwagi na spektakularne spadki na giełdach całego świata, konsekwencje gospodarcze rozprzestrzeniającego się koronawirusa, dotkną również wszystkich inwestorów i to bez względu na branżę, w jakiej działają prowadzone przez nich przedsiębiorstwa. Ponadto, na ile możliwa jest w obecnym momencie ocena sytuacji gospodarczej, negatywne skutki zapoczątkowanego przez pandemię kryzysu, dotyczyć będą zarówno inwestorów indywidualnych, jak i funduszy inwestycyjnych.

Zaistniała zatem sytuacja w ujęciu makro i mikroekonomicznym, pozwala zakładać już na chwilę obecną, że zdecydowana większość przedsiębiorców – w obliczu pandemii – może zostać uznana za zagrożonych niewypłacalnością. Ta trudna sytuacja gospodarcza, pozwala również w sposób uzasadniony stwierdzić, że zasadniczo wszyscy  przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej, bez zaistnienia dodatkowych ryzyk reputacyjnych, uzyskają dostęp do instrumentów przewidzianych w Prawie restrukturyzacyjnym, które pozwalają na uniknięcie popadnięcia w stan niewypłacalności i dokonanie skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Jeśli więc w Twoim przedsiębiorstwie nastąpił przestój, pojawiły się zatory płatnicze, utraciłeś zdolność do wykonania zawartych umów niezbędne jest podjęcie niezwłocznych działań.

Podobnie jak w przypadku ochrony zdrowia, również w zakresie ochrony własnego biznesu, dla walki z niewypłacalnością, aktualna pozostaje dewiza, zgodnie z którą, lepiej zapobiegać niż leczyć.

Stąd też, poza bieżącymi działaniami operacyjnymi podejmowanymi w ramach prowadzonej działalności, rozważyć należy niezwłoczne wdrożenie działań o charakterze stricte restrukturyzacyjnym, zawartych w Prawie restrukturyzacyjnym.

Działania takie pozwolą skutecznie uniknąć ryzyka popadnięcia w stan niewypłacalności.

 

W ramach działań restrukturyzacyjnych możliwe jest:

– dokonanie elastycznej redukcji zatrudnienia,

odstąpienia od niekorzystnych i niemożliwych do realizacji na chwilę obecną umów,

– likwidacja zbędnego majątku,

wstrzymanie i uniemożliwienie wszczęcia postępowań egzekucyjnych.

 

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego daje również możliwość wstrzymania się z koniecznością bieżącego regulowania niektórych zobowiązań, co niezwykle korzystnie wpłynie na płynność finansową przedsiębiorstwa i pozwoli mu na przeprowadzenie restrukturyzacji operacyjnej i odbudowanie swojej pozycji rynkowej.

Postępowanie restrukturyzacyjne chroni również przed wypowiedzeniem istotnych z punktu widzenia jego przedsiębiorstwa umów, w tym umów najmu, leasingu czy gwarancji bankowej.

Zapraszamy do kontaktu i podjęcia pierwszych działań o charakterze diagnostycznym, w ramach których przeprowadzimy fachowy audyt sytuacji przedsiębiorstwa i zaproponujemy optymalną strategię jego restrukturyzacji.