Upadłość konsumencka “po nowemu”

W dniu 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, uregulowana ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.

Ostatnie wydarzenia związane z pandemią wywołaną koronawirusem, a przede wszystkim z jej wpływem na gospodarki całego świata a przez to również na ogromną rzeszę przedsiębiorstw, a w konsekwencji sytuację poszczególnych pracowników bądź zleceniobiorców, nakazują przewidywać większą – niż pierwotnie zakładana – doniosłość przedmiotowej nowelizacji.

Należy podkreślić, iż już w okresie poprzedzającym zaistnienie pandemii, poziom zadłużenia polskiego społeczeństwa był tak znaczący, że w roku 2016 ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie regulacji upadłościowej dla konsumentów, pozwalającej na uzyskanie pełnego oddłużenia. Aktualnie, po dokonanej przez ustawodawcę ocenie trzyletniego okresu funkcjonowania rozwiązań z 2016 roku, uznano za zasadną dalszą liberalizację zasad upadłości konsumenckiej, tak aby możliwe było objęcie jej zasięgiem kolejnych grup społecznych.

Z powyższych względów, wchodząca z dniem 24 marca 2020 roku nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej, stanie się prawdopodobnie jednym z bardziej popularnych instrumentów, pozwalających udźwignąć i zminimalizować skutki zaistniałej pandemii tzw. konsumentom.

Jeśli więc jesteś osobą fizyczną która, nie prowadzi działalności gospodarczej lub funkcjonuje w obrocie gospodarczym jako członek organów bądź wspólnik spółek handlowych posiadających osobowość prawną bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, zaś poziom zadłużenia Twojego gospodarstwa domowego nie pozwala Ci normalnie funkcjonować, nękają Cię windykatorzy, bądź prowadzone są względem Ciebie postępowania egzekucyjne, które i tak nie pozwolą na spłatę wszystkich Twoich zobowiązań, to jest to dobry moment, aby rozważyć skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w ramach procedury tzw. upadłości konsumenckiej. Należy podkreślić, że nowe zasady upadłości konsumenckiej pozwalają w lepszym stopniu zabezpieczyć majątek wspólny współmałżonków, w tym przede wszystkich wspólne dobro każdej rodziny, jakim jest dom lub mieszkanie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami restrukturyzacyjnymi, w toku pierwszego spotkania, które odbyć możemy również na drodze mailowej lub telefonicznej. W toku spotkania uzyskają Państwo rzetelną ocenę sytuacji w jakiej się Państwo znajdujecie, możliwe rozwiązania prawne oraz propozycję najbardziej optymalnego wyjścia z kryzysu.

Główne zmiany w tzw. upadłości konsumenckiej – Zmiany w upadłosci konsumenckiej.