Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji – spis wierzytelności, spis inwentarza

Zarządca Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, GRENDA – Restrukturyzacja Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16 września 2020 roku złożony został do akt postępowania sanacyjnego spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz spis inwentarza.

W związku z zakończeniem prac nad ww. dokumentami, Zarządca finalizuje prace nad Planem restrukturyzacyjnym, który złożony zostanie do akt postępowania do końca września br. oraz przystępuje do wyceny aktywów spółek holdingowych.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Dłużnikiem, na przełomie września i października br. Dłużnik przedłoży do akt postępowania projekt propozycji układowych.