Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji

Informujemy, iż mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 03 czerwca 2020 roku (XVIII GR 21/20) otwarte zostało postępowanie sanacyjne spółki pod Waimea Holding S.A. w Warszawie (525664).

Otwierając postępowanie sanacyjne Sąd powoła do pełnienia funkcji Zarządcy spółkę pod firmą GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o. i jednoczenie pozostał dłużnikowi prawo zarządu jego majątkiem w zakresie nie przekraczającym zarządu zwykłego.

Aktualnie Zarządca podjął czynności wstępne związane z ustaleniem sytuacji spółki oraz składu i stanu masy sanacyjnej, celem przygotowania spisu wierzytelności oraz planu restrukturyzacyjnego.

Zarządca informuje, iż informacje o aktualnym stanie postępowania restrukturyzacyjnego okresowo zamieszczane będą w zakładce postępowania na stronie internetowej kancelariagrenda.pl

Jednocześnie Zarządca informuje, iż utworzony został dedykowany adres mailowy dla wierzycieli Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, na który kierować można pytania dotyczące postępowania. Zarządca wskazuje, iż odpowiedzi udzielane będą w miarę posiadanych możliwości, wskazując, iż główną płaszczyzną informacyjną będzie ww. strona internetowa.

whsa@kancelariagrenda.pl