Przyjęcie układu Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Miło nam poinformować, iż w dniu 10 listopada 2022 roku Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzeniu układu prowadzonym przez Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa stwierdził przyjęcie układu dłużnika z wierzycielami.

Postępowanie restrukturyzacyjne spółki Waimea MM Sp. z o.o. Spółka komandytowa było ostatnim elementem szerokiego procesu restrukturyzacji Grupy WAIMEA, które podobnie jak postępowania restrukturyzacyjne pozostałych spółek celowych (North-West Logistic Park 2 sp. z o.o. oraz East A4 Logistic Park 1 sp. z o.o) oraz Spółki Holdingowej (Waimea Holding S.A.) zakończyło się przyjęciem układu. Postępowanie to było równocześnie jedynym z ww., które odbyło się za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Serdecznie gratulujemy Wierzycielom oraz Dłużnikowi.