Odzyskanie nieruchomości przy Al. Krakowskiej – informacja dla wierzycieli Budo-Plus Sp. z o.o.

Syndyk Masy Upadłości Budo – Plus Sp. z o.o. w upadłości informuje wierzycieli, iż w wykonaniu prawomocnego orzeczenia w przedmiocie zwrotu do masy upadłości nieruchomości stanowiącej uprzednio majątek upadłego dłużnika – zespołu budynków w stanie deweloperskim położonych w Warszawie przy Al. Krakowskiej – w dniu 25 października 2022 roku przy udziale Komornika Sądowego oraz w asyście Policji, odzyskano posiadanie ww nieruchomości.

 

Aktualnie Syndyk realizuje czynności związane z wyceną odzyskanych aktywów.

Wykonanie zapadłego orzeczenia i odzyskanie do masy upadłości przedmiotowych nieruchomości stanowi praktyczny dowód na skuteczność instytucji postępowania upadłościowego, które przy odpowiednim wykorzystaniu pozwalają na restytucję wyprowadzonych składników majątku i ich wykorzystanie w celu zaspokojenia wierzycieli.