Oczyszczalnia ścieków Lubczykowa Góra – informacja dla mieszkańców

Syndyk Masy Upadłości TRUST S.A. w upadłości informuje, że z dniem 01 października 2022 roku obsługę w zakresie odbioru ścieków na terenie tzw. Lubczykowej Góry i okolic przejmuje spółka AQUANET S.A.

Wszystkie osoby posiadające dotychczas obowiązujące umowy z TRUST S.A., których obecnym wykonawcą był Syndyk, otrzymają w najbliższym czasie od spółki AQUANET S.A. informacje o nowych warunkach świadczenia usług.

Jednocześnie, korzystając z okazji, Syndyk Masy Upadłości TRUST S.A. w upadłości pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w trudne i długotrwałe negocjacje ugodowe pomiędzy Syndykiem, spółką AQUANET a Miastem Poznań dotyczące przejęcia oczyszczalni ścieków przez AQUANET S.A., za ich czas, cierpliwość i merytoryczne podejście do próby rozwiązania istniejącego problemu. Osiągnięty kompromis respektujący tak prawa wierzycieli TRUST S.A. jak i interesy społeczności lokalnej, pozwoli Syndykowi na dalsze kontynuowanie postępowania upadłościowego jednocześnie gwarantując niezakłócony odbiór i odprowadzenia ścieków z okolic tzw. Lubczykowej Góry.