Publikacja obwieszczenia o zatwierdzeniu układu

Zarządca Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 września 2022 roku ukazało się obwieszczenie o zatwierdzeniu układu zawartego w toku postępowania restrukturyzacyjnego spółki.

Treść obwieszczenia dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zarządca wskazuje, iż zgodnie z treścią zawartego układu, jego realizacja rozpocznie się w terminach liczonych od momentu jego prawomocnego zatwierdzenia. Zarządca informował będzie zainteresowanych o terminie prawomocnego zatwierdzenia układu i wynikającym z niego rozpoczęciem realizacji układu.