Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji – artykuł

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją na łamach “Doradcy restrukturyzacyjnego”.

Artykuł “Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji” stanowi kompleksowe omówienie podstawowych problemów praktycznych pojawiających się na tle stosowania regulacji odrębnej (postępowania restrukturyzacyjnego wobec emitentów obligacji).

W artykule poruszono między innymi kwestie praktycznego podejścia do siły głosu kuratora i jego relacji do administratora zabezpieczeń, dopuszczalności  (lub jej braku) podziału obligatariuszy na kategorie interesów oraz możliwości ograniczenia terminu na wnioskowanie o dopuszczenie do samodzielnego działania w sprawie.

Najnowszy numer “Doradcy restrukturyzacyjnego” będzie miał swoją premierę na najbliższym szkoleniu organizowanym przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w dniu 30.09.2022 roku w Klubie Sosnowym w Warszawie.

Na szkoleniu oczywiście będziemy i zachęcamy zainteresowanych do spotkania i dyskusji, nie tylko na temat problemów związanych z obligacjami w postępowaniach restrukturyzacyjnych.