Zatwierdzenie układu Waimea Holding S.A. w restrukuryzacji

Zarządca Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, iż postanowieniem z dnia 06 września 2022 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie zatwierdził układ zawarty w postępowaniu sanacyjnym dłużnika.

Zarządca dziękuje wszystkim biorącym udział w sprawie podmiotom, w szczególności wierzycielom, którzy niezwykle licznie uczestniczyli w głosowaniu nad układem i zdecydowali się go poprzeć.

Zarządca dziękuje również całemu zespołowi GRENDA – Restrukturyzacja Sp. z o.o., dzięki któremu możliwe było sprawne i prawidłowe przeprowadzenie korespondencyjnej procedury głosowania nad układem z udziałem ponad 500 wierzycieli, a uprzednio również przeprowadzenie postępowania sanacyjnego dużej spółki holdingowej.