Zwrot nieruchomości do masy upadłości Budo – Plus Sp. z o.o.

Syndyk Masy Upadłości Budo – Plus Sp. z o.o. w upadłości informuje wierzycieli, iż w toku postępowania upadłościowego Syndyk uzyskał prawomocne orzeczenie w przedmiocie zwrotu do masy upadłości nieruchomości stanowiącej uprzednio majątek upadłego dłużnika.

Uzyskane orzeczenie pozwoli na przeprowadzenie postępowania upadłościowego Budo – Plus Sp. z o.o. w upadłości z uwzględnieniem przepisów o upadłości deweloperskiej. Syndyk przystępuje obecnie do sporządzenia opisu i oszacowania składników masy upadłości. Syndyk zachęca wierzycieli, którzy nie dokonali jeszcze zgłoszeń wierzytelności do ich przedłożenia Sędziemu – komisarzowi (zgodnie z obowiązującym w niniejszym postępowaniu stanem prawnym).

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż wydane przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu orzeczenie, potwierdzające bezskuteczność czynności prawnych zawartych przez dłużnika i kolejnych właścicieli nieruchomości, na szkodę wierzycieli dłużnika, a następnie zobowiązanie tzw. osoby czwartej do przekazania przedmiotu fraudacyjnej czynności prawnej do masy upadłości stanowi przejaw prawidłowej interpretacji art. 134 ust. 1 Prawa upadłościowego, zgodnie z duchem i celem regulacji, a przede wszystkim interesem wierzycieli.