Informacja dla obligatariuszy LZMO S.A.

Niniejszym informujemy, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 19 stycznia 2017 roku, mecenas Łukasz Grenda powołany został do pełnienia funkcji kuratora praw obligatariuszy posiadających obligacje serii B i C, których emitentem LZMO S.A. w restrukturyzacji w Lubsku.

Z uwagi na powyższe dla obligatariuszy posiadających obligacje serii B i C, zainteresowanych tokiem postępowania restrukturyzacyjnego, w zakładce postępowania stworzona została podstrona LZMO S.A., na której na bieżąco aktualizowane będą wszelkie istotne, możliwe do publicznego ujawnienia, informacje dotyczącej toku postępowania.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Poniżej linku do podstrony: