Przyjęcie 3 układów w Grupie Coccodrillo

Z przyjemnością informujemy, iż w uproszczonych postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych przez spółki Coccodrillo Concepts sp. z o.o., Drussis sp. z o.o. oraz Smart Investment Group sp. z o.o. należące do Grupy Cocodrillo (CDRL) doszło do zawarcia układów z wierzycielami.

Funkcję Nadzorcy układu we wszystkich trzech postępowaniach pełniła Pani Mecenas Patrycja Grenda, która wspierana była przez cały zespół GRENDA Restrukturyzacja Sp. z o.o.

Postępowania, które otwarte zostały na skutek obwieszczeń zamieszczonych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 23 kwietnia 2021 roku, stanowiły modelowy przykład prawidłowego wdrożenia i wykorzystania procedur restrukturyzacyjnych przewidzianych dla zwalczania gospodarczych skutków pandemii koronawirusa. Dzięki należytemu zdiagnozowaniu sytuacji i terminowemu podjęciu działań restrukturyzacyjnych wszystkie trzy zaangażowane w proces restrukturyzacyjny Spółki osiągnęły porozumienia z wierzycielami, dzięki czemu mogą kontynuować swoją działalność operacyjną, co uznać należy za sukces tak samych spółek, jak i ich wierzycieli.

Przekazując tę budującą informację, Nadzorca układu serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w proces restrukturyzacyjny osobom, w szczególności wierzycielom oraz pracownikom Spółek. Szczególne podziękowania Nadzorca wyraża dla Pań Mecenas Aleksandry Kwiatkowskiej oraz Pauliny Kuś, które wspierały nadzorcę w procesie restrukturyzacji.