Krajowy Rejestr Zadłużonych

Z dniem 01 grudnia 2021 roku, zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, wejść w życia mają przepisy dotyczące funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Prowadzenie rejestru w życie stanowić będzie przełom w zasadach prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, na który oczekiwano od wielu lat, i który, jak wszyscy liczymy, przyczyni się do usprawnienia tych procesów.

W dniu wczorajszym na spotkaniu roboczym w Ministerstwie Sprawiedliwości mieliśmy przyjemność rozmawiać o stanie prac nad systemem z przedstawicielami Ministerstwa oraz wykonawcy systemu, firmy Asseco.

Zapoznaliśmy się z mechaniką działania systemu w jego obecnej, rozwojowej wersji, oraz omówiliśmy założenia docelowe.

Aktualnie kontynuujemy nasze prace w ramach testów udostępnionego systemu. Mamy nadzieje, że system wejdzie w życie w dniu 01 grudnia 2021 roku i usprawni tok postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym newralgicznym okresie.